Úvod

Firma SEKO BRNO, byla založena v roce 1993 specialisty v oboru monitoringu životního prostředí.

Hlavními aktivitami firmy je provádění autorizovaného měření všech průmyslových zdrojů emisí podle kategorií zdrojů znečišťování vycházejícíchILAC_CL_1583 z vyhlášky, dále měření pracovního prostředí a imisí, konzultační, poradenské a zprostředkovatelské služby v oblasti životního prostředí se zaměřením na oblast ovzduší.

Firma SEKO Brno je členem Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí ALME a držitelem Osvědčení o účasti v mezilaboratorním porovnávání zkoušek, které jsou v rámci této organizace pravidelně prováděny.

Cílem společnosti je poskytovat kvalifikované služby na vysoké odborné úrovni.

Měření je prováděno podle firemní metodiky popsané v Příručce kvality.

Použitelnost výsledků jednorázového měření hmotnostního toku škodlivin případně hodnot měrných výrobních emisí pro objektivní určení ročních emisí na výpočet poplatků za znečišťování ovzduší je podmíněno dostatečnou shodou středního ročního výkonu a hodnoty výkonu zařízení při měření emisí.

Výsledky měření se týkají pouze předmětu měření a nenahrazují žádné jiné dokumenty (např. správního charakteru).

Vyhodnocení jednorázového měření emisí na posuzovaném zařízení nenahrazuje rozhodnutí správních orgánů.

Prohlédněte si náš REFERENČNÍ LIST.