domusluzbydokumentformularlegislativakontakty
 

Firma SEKO Brno, byla založena v roce 1993 specialisty v oboru monitoringu životního prostředí.

Hlavními aktivitami firmy je provádění autorizovaného měření všech průmyslových zdrojů emisí podle kategorií zdrojů znečišťování vycházejících z vyhlášky, dále měření pracovního prostředí a imisí, konzultační, poradenské a zprostředkovatelské služby v oblasti životního prostředí se zaměřením na oblast ovzduší.

Firma SEKO Brno je členem Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí ALME a držitelem Osvědčení o účasti v mezilaboratorním porovnávání zkoušek, které jsou v rámci této organizace pravidelně prováděny.

Cílem společnosti je poskytovat kvalifikované služby na vysoké odborné úrovni.

Měření je prováděno podle firemní metodiky popsané v Příručce kvality.

Použitelnost výsledků jednorázového měření hmotnostního toku škodlivin případně hodnot měrných výrobních emisí pro objektivní určení ročních emisí na výpočet poplatků za znečišťování ovzduší je podmíněno dostatečnou shodou středního ročního výkonu a hodnoty výkonu zařízení při měření emisí.

Výsledky měření se týkají pouze předmětu měření a nenahrazují žádné jiné dokumenty (např. správního charakteru).

Vyhodnocení jednorázového měření emisí na posuzovaném zařízení nenahrazuje rozhodnutí správních orgánů.

Prohlédněte si náš REFERENČNÍ LIST.

Užitečné odkazy

Ministerstvo Životní prostředí

Státní fond životního prostředí České republiky

Integrovaný registr znečišťování

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Cenia, česká informační agentura životního prostředí

Česká geologická služba

Český hydrometeorologický ústav

Ekolist

Český institut pro akreditaci (ČIA)

Copyright © 2013 sekobrno.cz

SEKO BRNO, spol. s r. o.