domusluzbydokumentformularlegislativakontakty
 

Aktuální stav legislativy v ochraně ovzduší najdete na stránkách Ministerstva životního prostředí www.env.cz. Na těchto stránkách jsou občas zveřejněny i návrhy zákonů a prováděcích předpisů.

Legislativu si také můžete bezplatně stáhnout ze stránek Ministerstva vnitra www.mvcr.cz/sbirka.

Přehled legislativy v ochraně ovzduší:

Zákon o ochraně ovzduší č. 201 / 2012 Sb.

Vyhláška č. 415/2012, o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některýchdalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

 

Copyright © 2013 sekobrno.cz

SEKO BRNO, spol. s r. o.