Home » Legislativa

Legislativa

Aktuální stav legislativy v ochraně ovzduší najdete na stránkách Ministerstva životního prostředí www.env.cz. Na těchto stránkách jsou občas zveřejněny i návrhy zákonů a prováděcích předpisů.

Legislativu si také můžete bezplatně stáhnout ze stránek Ministerstva vnitra www.mvcr.cz/sbirka.

Přehled legislativy v ochraně ovzduší: