domusluzbydokumentformularlegislativakontakty
 

Dále Vám nabízíme:

- zpracování rozptylových studií z technologických a energetických zdrojů,

- výpočty poplatků za znečišťování ovzduší provozem stacionárních zdrojů,

- další technickou, odbornou a poradenskou činnost v oblasti životního prostředí,

- další technické informace i poradenství související například se současnou větší četností termínů měření emisí.

O našich dalších aktivitách a případném dalším rozšíření nabízených služeb Vás budeme informovat. Těšíme se na Vaši spolupráci a uvítáme Váš zájem o řešení specifických problémů v této oblasti.

Užitečné odkazy

Ministerstvo Životní prostředí

Státní fond životního prostředí České republiky

Integrovaný registr znečišťování

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Cenia, česká informační agentura životního prostředí

Česká geologická služba

Český hydrometeorologický ústav

Ekolist

Český institut pro akreditaci (ČIA)

Copyright © 2013 sekobrno.cz

SEKO BRNO, spol. s r. o.