Home » Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj není hlavní složkou činnosti naší firmy. Nicméně během historie firmy jsme se této oblasti dotkli a v poslední době jsme i pracovali na grantech, které byly zařazeny v kategorii programů na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.